Oudercoaching

Support voor ouders

Centraal staat in de oudercoaching de relatie tussen de ouders of een ouder en het kind met een verstandelijke beperking en eventueel met de andere kinderen. Door gewoontepatronen kan het voorkomen dat deze relatie beïnvloed wordt door onbewuste gedachten. De onderlinge verstandhouding kan dan niet in harmonie zijn en draagt niet bij tot ieders welzijn.

[sta_anchor id=”homepagina” /]

Life Coaching

Met behulp van Life-Coaching worden drie belangrijke levensvragen aan de ouder van een kind met een verstandelijke beperking gesteld. Gevraagd wordt: “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?”. Tevens wordt aan alle levensgebieden aandacht geschonken en aan alles wat het geluksgevoel belemmert. Centraal staat de emotionele relatie tussen de ouder en het kind en wat de impact is van de kwaliteit van deze relatie op de andere levensgebieden van de ouder.

Tijdens de sessies kunnen onbewuste gedachten aan bod komen die een liefdevolle relatie in de weg staan. De ontstaansgeschiedenis van deze gedachten kunnen liggen in de persoonlijke opvoeding van de ouder en meegedragen worden naar het heden in de opvoeding van het kind. Life-Coaching richt zich o.a. op de ouders en wil laten zien dat, door het transformeren van onbewuste gedachten over hun kind, de relatie met hun kind aanmerkelijk kan verbeteren.

Aandacht wordt geschonken aan het verschil tussen het idee dat een ouder van zichzelf heeft en het gedrag dat hij laat zien in al zijn levensgebieden. Het kan voorkomen dat een ouder moeite ervaart in de opvoeding van het kind en dit van invloed is op andere levensgebieden. De ouder kan hierdoor de behoefte hebben zijn functioneren binnen zijn werk te verbeteren, en/of ondersteuning nodig heeft in het nastreven van promotie. Het is mogelijk dat de ouder last heeft van ruzies met collega’s of familieleden, niet exact weet wat hieraan ten grondslag ligt, maar zich toch meer in harmonie wil gaan opstellen.

De wijze hoe de ouder communiceert met zijn partner, kind, eventueel andere kinderen en andere personen in zijn leven is een belangrijk onderdeel van Life-Coaching. De manier van communiceren is van betekenis en het bewust worden draagt bij aan tot het inzicht in hoe het contact verloopt.

Technieken en methoden

De volgende technieken en methoden kunnen tijdens een sessie ingezet worden:

  • NLP: (Neuro Linguïstisch Programmeren) er wordt gebruik gemaakt van korte en krachtige oefeningen ter bevordering van een gewenste mindset.
  • RET: (Rationeel Emotieve Therapie) voor het ontzenuwen en transformeren van  belemmerende overtuigingen.
  • TA: (Transactionele Analyse) ter stimulering van het inzicht hoe de interacties onderling verlopen.
  • Visualisatie: voor het gebruiken van de innerlijke beelden die toegepast worden om belemmeringen op te lossen, besluiten te nemen en gestelde doelen na te streven.
  • Innerlijk kind werk: voor het stimuleren van de erkenning van de persoonlijke kind-emoties die van invloed zijn in het huidige leven en in relaties met anderen.
  • Mindfulness: voor het ontwikkelen van aandacht voor waar men mee bezig is, en ter bevordering van het lichaamsbewustzijn.
  • Lichaamswerk: voor het stimuleren van het lichaamsbewustzijn en de relatie met de gedachten en de onderlinge wisselwerking.
  • Voice Dialogue: voor het kennismaken met de verborgen deelpersoonlijkheden en de invloed op het bestaan.

Huiskamerbijeenkomst

Een huiskamerbijeenkomst is een laagdrempelige manier voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking om andere ouders te ontmoeten. Dit kan eventueel ook samen met hun andere kinderen zonder verstandelijke beperking.

Het organiseren van een bijeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen. De bijeenkomst kan plaatsvinden in het huis van de ouders of afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers, in een zaaltje of een andere beschikbare ruimte georganiseerd worden.

Het doel van een bijeenkomst is inzicht krijgen in waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding van een kind met een verstandelijke beperking en/alsmede nagaan wat de impact van de opvoeding zou kunnen zijn op de rest van het gezin en op andere levensgebieden van de individuele ouder: vrije tijd, werk, contact met buren, contact met de familie, en de partnerrelatie.

Een bijeenkomst is ook een mogelijkheid om succesverhalen te delen en te bepalen wat er nodig is voor de toekomst. Een ouder kan aangeven waar de individuele behoeftes liggen en wat wenselijk is. Tijdens een bijeenkomst denk ik mee en geef aan wat de mogelijkheden van de praktijk zijn. Indien er niet direct antwoord gegeven kan worden op een gestelde vraag, doe ik dit later via de mail.

Reacties zijn gesloten.