Coaching

Support voor volwassenen

Centraal staat in de volwassen coaching de relatie tussen een volwassene en dierbaren en met anderen. Door gewoontepatronen kan het voorkomen dat deze relatie beïnvloed wordt door onbewuste gedachten. De onderlinge verstandhouding kan dan niet in harmonie zijn en draagt niet bij tot ieders welzijn.

Zie home-pagina

Coaching

Met behulp van Coaching worden drie belangrijke levensvragen aan de volwassene gesteld. Gevraagd wordt: “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?”. Tevens wordt aan alle levensgebieden aandacht geschonken en aan alles wat het geluksgevoel belemmert. Centraal staat de emotionele relatie tussen een volwassene en dierbaren en anderen, en wat de impact is van de kwaliteit van deze relatie op de andere levensgebieden van de volwassene.

Tijdens de sessies kunnen onbewuste gedachten aan bod komen die een liefdevolle relatie in de weg staan. De ontstaansgeschiedenis van deze gedachten kunnen liggen in de persoonlijke opvoeding van de volwassene en meegedragen worden naar het heden in de omgang met dierbaren en anderen. Coaching richt zich o.a. op de volwassenen en wil laten zien dat, door het transformeren van onbewuste gedachten over hun dierbaren, de relatie met hun dierbaren aanmerkelijk kan verbeteren.

Aandacht wordt geschonken aan het verschil tussen het idee dat een volwassene van zichzelf heeft en het gedrag dat hij laat zien in al zijn levensgebieden. Het kan voorkomen dat een volwassene moeite ervaart in zijn relatie met een partner en dit van invloed is op andere levensgebieden. De volwassene kan hierdoor de behoefte hebben zijn functioneren binnen zijn werk te verbeteren, en/of ondersteuning nodig heeft in het nastreven van promotie. Het is mogelijk dat de volwassene last heeft van ruzies met collega’s of familieleden, niet exact weet wat hieraan ten grondslag ligt, maar zich toch meer in harmonie wil gaan opstellen.

De wijze hoe de volwassene communiceert met dierbaren en andere personen in zijn leven is een belangrijk onderdeel van Coaching. De manier van communiceren is van betekenis en het bewust worden draagt bij aan tot het inzicht in hoe het contact verloopt.

Doelen

De volgende doelen kunnen worden bereikt:

  • Het bevorderen van een gewenste mindset.
  • Het ontzenuwen en transformeren van  belemmerende overtuigingen.
  • Stimuleren van het inzicht hoe de interacties onderling verlopen.
  • Het oplossen van belemmeringen, besluiten te nemen en gestelde doelen na te streven.
  • Het stimuleren van de erkenning van de persoonlijke kind-emoties die van invloed zijn in het huidige leven en in relaties met anderen.
  • Het ontwikkelen van aandacht voor waar men mee bezig is, en ter bevordering van het lichaamsbewustzijn.
  • Het stimuleren van het lichaamsbewustzijn en de relatie met de gedachten en de onderlinge wisselwerking.
  • Het kennismaken met de innerlijke criticus en de invloed op het bestaan.

Huiskamerbijeenkomst

Een huiskamerbijeenkomst is een laagdrempelige manier voor volwassenen om andere volwassenen te ontmoeten. Dit kan eventueel ook samen met hun partner of een vriend/vriendin.

Het doel van een bijeenkomst is inzicht krijgen in waar volwassenen tegenaan lopen in hun leven en/alsmede nagaan wat de impact van deze ervaring zou kunnen zijn op dierbaren en op andere levensgebieden van de volwassene: vrije tijd, werk, contact met buren, contact met de familie, en de partnerrelatie.

Een bijeenkomst is ook een mogelijkheid om succesverhalen te delen en te bepalen wat er nodig is voor de toekomst. Een volwassene kan aangeven waar de individuele behoeftes liggen en wat wenselijk is. Tijdens een bijeenkomst wordt er meegedacht en wordt er aangeven wat de mogelijkheden van de praktijk zijn. Indien er niet direct antwoord gegeven kan worden op een gestelde vraag volgt dit later via de mail.

Reacties zijn gesloten.